Turvateenuste osutamisega oleme tegelenud alates 04.04.1994 aastast, AS Pir & I nime all ja seega omame pikaaegset kogemust turvaturul, ettevõtte reorganiseerimise käigus on asutatud 14.05.2002 OÜ TP FECIT.
Pakume järgmisi turvateenuste liike:

- isikukaitse;
- vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse;
- korra kindlustamine tellija üritustel
- aitame välja töötada ja paigaldada erineva keerukusastmega tehnilist-,
tulekahju- ja videovalvet;
- juriidiline konsultatsioon;


Tegevusloa nr. 855
Litsents kehtiv kuni 07 oktoober 2017. a.
Tegevuspiirkond: Eesti Vabariik

OÜ TP FECIT koostööpartneriteks on firmad, kes tegelevad:
- metalluste, trellide ja akende paigaldamisega;
- tuletõrje, valgus ja teiste erinevat tüüpi ja keerukusega signalisatsioonide paigaldamisega;
- tehnilise - ja videovalvega, mis kindlustab meie klientidele kiire ja kvaliteetse töö teostuse soodsa hinnaga, kusjuures väga tähtsaks faktoriks on kõigi toimingute juures konfidentsiaalsus.

Oleme valmis välja töötama valvekonseptsiooni, mis sisaldab video- ja tehnilist valvet, mehitatud valvet, tuletõrjevalvet .


OÜ TP FECIT
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn
Tel/Fax (372) 6 780 340
E-mail: info@tpfecit.ee


OÜ TP FECIT:
- on korduvalt osutanud turvateenuseid eraisikutele;
- on saatnud ja kaitsnud veoseid;
- omab kogemusi massi- ja meelelahutusüritustel korra kindlustamiseks;
- firma töötajad on IBA ( International Bodyguard Association ) liikmed.


Firma kannab täielikku materiaalset vastutust talle pandud lepinguga kohustuste osas.


Keskmine teenuste maksumus 7 EUR tunnitasu ühe inimese kohta.
Tasu võib kõikuda nii suuremaks kui ka vähemaks sõltuvalt:
- materiaalse vastutuse astmest
- objekti turvaülesande konkreetsetest tingimustest.

Me oleme valmis osutama Teile ükskõik millise raskusastmega turvateenuseid.

OÜ TP FECIT

Copyright©OÜ TP FECIT, 2003-2012
Webm@ster

 
Eesti English